مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال: رونق تولید

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم

شنبه

نرمش شعر قران واحد کار مهارت های اجتماعی رنگین کمان شاهنامه خوانی  
یکشنبه نمایش و قصه گویی رنگین کمان کاردستی نقاشی بازی و بحث و گفتگو  
دوشنبه زبان رنگین کمان فرآیند یادگیری واحد کار آزمایشگاه  
سه شنبه نرمش شعر قران واحد کار ورزش ورزش زبان  
چهارشنبه نرمش شعرقران انجام تکالیف انجام تکالیف زبان فیلم و انیمیشن  

 

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه نرمش شعر قران واحدکار رنگین کمان مهارتهای اجتماعی شاهنامه خوانی  
یکشنبه بازی و بحث و گفتگو رنگین کمان کاردستی واحد کار زبان  
دوشنبه نرمش شعرفران فرآیندیادگیری زبان ورزش ورزش  
سه شنبه نمایش خلاق و قصه گویی واحد کار رنگین کمان زبان  آزمایشگاه  
چهارشنبه نرمش شعر قران انجام تکالیف انجام تکالیف نقاشی فیلم و انیمیشن  

 

اندیشه1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان ریاضی املا فارسی هنر فارسی
یکشنبه ریاضی زبان رایانه -آزمایشگاه آزمایشگاه -رایانه فارسی قرآن
دوشنبه فارسی املا مهارتهای اجتماعی ریاضی فارسی علوم تجربی
سه شنبه فارسی فارسی ریاضی قران علوم تجربی هنر
چهارشنبه ریاضی زبان انجام تکالیف فارسی ورزش ورزش

 

اندیشه 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی زبان فارسی فارسی علوم هنر
یکشنبه فارسی املا زبان ریاضی ورزش ورزش
دوشنبه ریاضی فارسی هنر فارسی قران علوم تجربی
سه شنبه ریاضی مهارتهای اجتماعی رایانه -آزمایشگاه آزمایشگاه - رایانه املا فارسی
چهارشنبه ریاضی فارسی زبان انجام تکالیف فارسی قران

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی زبان املا ورزش ورزش
یکشنبه فارسی زیاضی قرآن هدیه های آسمان رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه
دوشنبه ریاضی علوم املا زبان هنر فارسی
سه شنبه فارسی ریاضی مهارتهای اجتماعی علوم قران هدیه های آسمان
چهارشنبه هنر ریاضی فارسی املا زبان انجام تکالیف

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا هنر زبان فارسی علوم تجربی
یکشنبه رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه - رایانه مهارتهای اجتماعی ریاضی فارسی قران
دوشنبه فارسی ریاضی املا هدیه های آسمان زبان هنر
سه شنبه قران ریاضی علوم تجربی فارسی فارسی زبان
چهارشنبه ریاضی املا ورزش ورزش انجام تکالیف  هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه

رایانه- آزمایشگاه

آزمایشگاه - رایانه  ریاضی فارسی زبان اجتماعی
یکشنبه زبان ریاضی املا هنر هدیه های آسمان  قرآن
دوشنبه ریاضی علوم اجتماعی مهارتهای اجتماعی قرآن فارسی
سه شنبه ریاضی فارسی زبان علوم ورزش ورزش
چهارشنبه فارسی ریاضی املا هنر انجام تکالیف هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی هنر رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه فارسی هدیه های آسمان
یکشنبه زبان ریاضی ورزش ورزش اجتماعی فارسی
دوشنبه زبان ریاضی فارسی املا علوم قران
سه شنبه ریاضی فارسی هنر مهارتهای اجتماعی هدیه های آسمان اجتماعی
چهارشنبه زبان ریاضی املا قرآن انجام تکالیف علوم

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان ریاضی فارسی قران علوم هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی املا هنر مهارت های اجتماعی اجتماعی نگارش
دوشنبه رایانه- آزمایشگاه آزمایشگاه- رایانه ریاضی زبان هدیه های آسمان علوم
سه شنبه ورزش ورزش ریاضی نگارش قران فارسی
چهارشنبه ریاضی املا زبان انجام تکالیف هنر اجتماعی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه املا زبان ریاضی هنر قران هدیه های آسمان
یکشنبه فارسی  مهارتهای اجتماعی ریاضی علوم اجتماعی نگارش
دوشنبه ریاضی نگارش رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه زبان اجتماعی
سه شنبه ریاضی قرآن املا زبان هنر فارسی
چهارشنبه ورزش ورزش انجام تکالیف ریاضی هدیه های آسمان علوم

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم ورزش ورزش زبان فارسی
یکشنبه ریاضی هنر زبان فارسی املا هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی علوم اجتماعی قرآن مهارتهای اجتماعی فارسی نوشتاری
سه شنبه رایانه-آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه ریاضی هنر املا اجتماعی
چهارشنبه قرآن زبان ریاضی فارسی نوشتاری انجام تکالیف هدیه های آسمان

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه فارسی خوانداری ریاضی قرآن زبان هدیه های آسمان مطالعات اجتماعی
یکشنبه علوم ریاضی املا زبان مهارتهای اجتماعی فارسی خوانداری
دوشنبه ریاضی ورزش ورزش هنر مطالعات جتماعی فارسی نوشتاری
سه شنبه قران زبان ریاضی علوم فارسی نوشتاری هذیه های آسمان
چهارشنبه رایانه -آزمایشگاه آزمایشگاه-رایانه هنر املا انجام تکالیف ریاضی

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش ورزش نگارش ریاضی مهارتهای اجتماعی هدیه های آسمان
یکشنبه هنر زبان ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی تفکرو پژوهش
دوشنبه املا قران زبان ریاضی علوم نگارش
سه شنبه ریاضی هنر مطالعات اجتماعی هدیه های آسمان زبان فارسی
چهارشنبه علوم قرآن ریاضی انجام تکالیف کاروفن آوری-آزمایشگاه آزمایشگاه- کاروفن آوری

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی قرآن زبان فارسی علوم تفکرو پژوهش
یکشنبه ورزش ورزش ریاضی هدیه های آسمان هنر نگارش
دوشنبه ریاضی زبان قران فارسی علوم اجتماعی
سه شنبه زبان ریاضی نگارش املا مهارتهای اجتماعی هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی هنر کاروفن آوری- آزمایشگاه آزمایشگاه- کاروفن آوری اجتماعی انجام تکالیف

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
  نگاره ی 9 فارسی مطالعه شود

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
     
     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تمرین نگاه هفته در کلاس انجام شد

فارسی تا درس 3

علوم تاص 25

قران تا ص 20

تمرین ریاضی

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نگاه هفته در کلاس انجام شد

فارسی درس 1 تا 3

علوم فصل  3 تا ص 32

چهارشنبه 98/8/22

تحقیق در مورد شغل هایی که در شب فعالیت می کنند.

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نگاه هفته و کتاب ریاضی در کلاس انجام شد

علوم ص 20 تا 25

فارسی روخوانی از شعر هم بازی در حضور والدین

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نگاه هفته در کلاس انجام شد  روخوانی درس 5 و 6 و 7 هدیه ها

چهارشنبه 98/8/22

سرگرمی و معما ص 24 ریاضی

     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
آزمون آنلاین شماره 3 ( ریاضی - علوم )

 قرآن از اول تا ص 23

نگاه هفته قرآن با امضا برای شنبه

ریاضی ( عدد مخلوط و کسرهای مساوی )

علوم ( تبدیل انرژی و آشنایی با مفهوم آن )

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
آزمون آنلاین امروز ساعت 8 تا فردا ساعت ساعت 8

 قرآن از اول تا ص 23 روخوانی شود

نگاه هفته قرآن با امضا برای شنبه

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

یک املا 60 واژه ای درون دفتر امتحانی

آزمون املا برای روز شنبه

شرکت در منتا فارسی

روخوانی صفحات 17-18-25-26 قرآن

مطالعه برنامه شنبه

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

آزمون منتا از درس فارسی

از ( ساعت 17 چهارشنبه تا 17 پنج شنبه )

املا از 4 درس اول

( آزمون هماهنگ )

روخوانی قرآن از صفحات 17-18-25-26

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
نداریم

روخوانی قران از اول تا ص 26

هدیه مطالعه درس 1 تا 4

ریاضی بررسی و دوره کردن کتاب تا ص 34

چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

امضا کردن امتحان املا و نوشتن غلط ها و جمله سازی

آزمون منتا پنج شنبه تا 8 جمعه شب )

 

روخوانی قران از اول  تا ص 26

روخوانی فارسی ( 10 دقیقه)

علوم فارسی 2 درس آخر

 چهارشنبه 98/8/22

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • برترین های زبان در نیمه اول آبان
 • نحوه دریافت نوبت و زمان مشاوره
 • موضوع هر ماه مهارت های اجتماعیl
 • اطلاعیه

خبرهاي روز

 • آغز امامت حضرت ولی عصر عج
 • جلسه قرآن همکاران
 • اولین قسمت رادیو مدرسه
 • روز جهانی کودک
 • روز جهانی کودک
 • مراسم آغازین قرآن کریم
 • هفته دفاع مقدس
 • هفته دفاع مقدس

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد آبان ماه ،تولدتان مبارک.

 • آقای آرسام صباغ نژاد92/8/18
 • آقای امیرپارسا جواهرزاده
 • آقای امیرعلی جباری 92/8/19
 • آقای بنیامین بیات 92/8/20
 • آقای پارسا فکوری 92/8/20
 • آقای پارسا محمدی معین 92/8/15
 • آقای سیدرایبد شاهرخ وند 92/8/2
 • آقای علی عباسی 92/8/8
 • آقای مهدی کوهستانی 92/8/2
 • آقای مهرداد افضلی فر 92/8/8
 • آقای امیرحسام ارجمندآرا
 • آقای پارسا مدنی 91/8/29
 • آقای حسین علی ملائی 91/8/20
 • آقای حسین معینی پور 91/8/2
 • آقای فرزاد مطیع 91/8/13
 • آقای محمد حق دوست 91/8/16
 • آقای نیمانورالهی 91/8/17
 • آقای هادی واعظی 91/8/20
 • آقای پرهام گروسی 90/8/12
 • آقای حسین محمدزاده 90/8/13
 • آقای محمدسینا گودرزی
 • آقای محمد جواد بیگدلی 90/8/20
 • آقای محمدمهدی کرمی90/8/1
 • آقای مصطفی انصاری 90/8/7
 • آقای امیر ارسلان کریمی 89/8/2
 • آقای امیرعلی توان 89/8/8
 • آقای امیرعلی زینلی 89/8/25
 • آقای طاها محرابی 89/8/1
 • آقای علی حکمی 89/8/7
 • آقای محمد مهدی جانی 89/8/9
 • آقای محمدحسن حسنخانی 89/8/21
 • آقای سید محمدمهدی مولانا 88/8/8
 • آقای علی السنید 88/8/9
 • آقای محمد متین جوادیان 88/8/26
 • آقای محمد متین عسگری 88/8/19
 • آقای رضا کریمیان 87/8/12
 • آقای سید علیرضا موسوی 87/8/20
 • آقای محمد پوریا فتحی 87/8/7
 • آقای محمد علی محرری 87/8/2
 • آقای محمدمهدی خیری 87/8/18
 • اقای امیرعباس اسدی اربابی 86/8/30
 • آقای علی خانی 86/8/12
 • آقای علی زنجیرزن حسینی 86/8/3
 • آقای علیرضا جعفری 86/8/17