مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال:حمایت از کالای ایرانی


دبیران و کادر آموزشی

 • آقای حسین خلیلیان

  مسئول مجتمع

   

 • آقای محمد علی مومن

  معاونت آموزشی

   

 • آقای مهدی عسگری

  معاونت انضباطی

   

 • آقای محمد پیشوایی

  معاونت پرورشی

   

 • آقای ابوالقاسم عطائی

  معاونت پرورشی

   

   

 • خانم فرجی

  معاونت اداری

 • آقای احمد ثنائی

  روابط عمومی

   

 • خانم  موسوی

  مسئول دفتر

   

   

 • آقای حیدری

  اطلاعات

   

 • خانم شعبانی

  امور مالی

   

 • خانم نریمان زند

  حسابدار

   

   

 • خانم رمضانی

  اپراتور تایپ و طراحی

   

 • آقای باقری

  اپراتور شبکه

   

 • جواد پاداش

   تاسیسات و سرویس

   

 • خانم محمدی

  آموزگار اول اندیشه 1

   

 • خانم نجفی

  آموزگار اول اندیشه 2

   

 • آقای میثم مولوی

  آموزگار دوم دانش 1

   

 • خانم سلیمانیان

  آموزگار دوم دانش 2

   

 • آقای سید روح ا... خادمی

  آموزگار سوم پژوهش 1

   

 • آقای سبزآبادی

  آموزگار سوم پژوهش 2

   

 • آقای حسن کتابدار

  آموزگار چهارم 2

 • آقای محمد جواداصفهانی

  اموزگار پنجم 2

   

 • اقای سیدمجتبی منزوی

  آموزگار ششم 2

 • خانم  سخا

  همیار کلاس اول

   

 • خانم احمدی

  همیارکلاس سوم

   

 • آقای موسی کاظمی

  مشاور روان شناسی

   

   

 • خانم هاشمی شاهرودی

  مشاوره روان شناسی دانش آموزان

   

 • آقای محمد مهدی محمدباقری پور

  مربی ورزش

 • آقای علیرضا داود نیا

  مربی شنا

 • خانم اسدی

  مربی زبان

   

 • خانم احمد پور

  مربی زبان

   

 • خانم فردی

  مربی زبان

 • خانم آسایی

  مربی بهداشت

 • آقای احسان حلوایی زاده

  مربی هنر

   

 • آقای اصغر زواریان

  خدمات

 • آقای سید حسین حسینی

  خدمات

 • آقای حسین عاصم آبادی

  خدمات

 • آقای محمد اسماعیلی زاده

  سرایدار