مقطع ابتدایی - مجتمع دکتر حسابي
 مجتمع آموزشي فرهنگي دكترحسابي    آفت دانش به کار نبستن آن, و آفت کار دلبستگی نداشتن به آن است. حضرت امیر (ع)    فـرشتگان ، بـالهاى خـود را براى جوینده دانش مى ‏گسترانند و برایش آمرزش مى‏طلبند . (پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم)    اگر مردم مى ‏دانستند که علم چه فوایدى دارد ، هر آینه در جستجوى آن بر مى ‏آمدند ، گرچه در راه آن خون بریزند و در ژرفاى دریاها فرو روند . امام صادق(علیه السلام)    عنایت خداوند جویاى دانش را فرا گرفته است.پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)    پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم: علم حیات اسلام و ستون ایمان است و هر که علمى بیاموزد خدا پاداش او را کامل کند و هر که تعلیم گیرد و عمل کند خدا آنچه نمى داند به او تعلیم دهد.    علم خویش را به جهل ، و یقین خود را به شک مبدل نکنید؛ آنگاه که به علم رسیدید عمل کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید. " امام علی (ع) "    
شعار سال:حمایت از کالای ایرانی

 • sl-1_960_0
 • sl-1_960_1
 • sl-1_960_2 سالن اجتماعات
 • sl-1_960_3 استخر
 • sl-1_960_4 سالن امتحانات
 • sl-1_960_5 زمین چمن
 • sl-1_960_6 شیرآلات نی دار برای آب خوردن دانش آموزان
 • sl-1_960_7 سالن جلسات(کنفرانس)
 • sl-1_960_8 نمازخانه
 • sl-1_960_9 کلاس رایانه
 • sl-1_960_10 واحدسمعی بصری
 • sl-1_960_11 کلاس های هوشمند
 • sl-1_960_12 اتاق پرورشی
 • sl-1_960_13 اتاق بهداشت
 • sl-1_960_14 اتاق مشاوره
تازه ها

اول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1 سوم پژوهش 2 چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
آمادگي گلهاي ميخکاول انديشه 1اول انديشه 2دوم دانش 1دوم دانش 2سوم پژوهش 1سوم پژوهش 2چهارم فرهنگ 1چهارم فرهنگ 2پنجم ولايت 1پنجم ولايت 2ششم ايثار 1 ششم ايثار 2
میخک 1 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            

میخک 2 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه            
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه            
چهارشنبه            
  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه

ریاضی

فارسی کتاب کارفارسی علوم تجربی ورزش ورزش
یکشنبه فارسی ریاضی املا خوشنویسی کتاب کارفارسی زبان
دوشنبه ریاضی کتاب کارفارسی فارسی رایانه سبک زندگی قرآن
سه شنبه ریاضی املا نقاشی حفظ قرآن کتاب کارفارسی علوم تجربی
چهارشنبه زبان ریاضی فارسی تکنولوژی انجام تکالیف قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی کتاب کارفارسی سبک زندگی خوشنویسی علوم تجربی
یکشنبه ریاضی فارسی املا کتاب کارفارسی ورزش ورزش
دوشنبه ریاضی کتاب کارفارسی رایانه فارسی قرآن علوم تجربی
سه شنبه ریاضی کتاب کارفارسی حفظ قرآن نقاشی املا زبان
چهارشنبه فارسی زبان ریاضی انجام تکالیف تکنولوژی قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی علوم خوشنویسی فارسی فارسی قران
یکشنبه زبان ریاضی املا سبک زندگی فارسی هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی حفظ قران فارسی تکنولوژی قران نقاشی
سه شنبه ریاضی فارسی املا هدیه های آسمان ورزش ورزش
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم رایانه زبان انجام تکلیف

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی سبک زندگی خوشنویسی علوم قران
یکشنبه ریاضی زبان املا فارسی فارسی هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی نقاشی فارسی قرآن تکنولوژی حفظ قرآن
سه شنبه ریاضی رایانه املا فارسی زبان هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی فارسی علوم انجام تکالیف ورزش ورزش

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی علوم مطالعات اجتماعی سبک زندگی خوشنویسی
یکشنبه ریاضی املا فارسی زبان حفظ قران هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی ورزش ورزش علوم فارسی قرآن
سه شنبه نقاشی ریاضی زبان مطالعات اجتماعی تکنولوژی هدیه های آسمان
چهارشنبه رایانه املا ریاضی فارسی انجام تکالیف قرآن

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی ورزش ورزش علوم هدیه های آسمان
یکشنبه خوشنویسی حفظ قران ریاضی املا فارسی قران
دوشنبه ریاضی زبان علوم سبک زندگی مطالعات اجتماعی هدیه های آسمان
سه شنبه ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی تکنولوژی نقاشی قرآن
چهارشنبه ریاضی املا رایانه زبان انجام تکالیف فارسی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی املا حفظ قران زبان فارسی قران
یکشنبه ریاضی خوشنویسی علوم نگارش سبک زندگی اجتماعی
دوشنبه زبان رایانه ریاضی قرآن هدیه های آسمان نگارش
سه شنبه ریاضی ریاضی اجتماعی فارسی املا نقاشی
چهارشنبه علوم تکنولوژی ورزش ورزش انجام تکالیف هدیه های آسمان

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی فارسی املا حفظ قران زبان قران
یکشنبه ورزش ورزش علوم فارسی اجتماعی هدیه های آسمان
دوشنبه ریاضی نگارش املا زبان خوشنویسی قران
سه شنبه ریاضی ریاضی سبک زندگی رایانه نگارش اجتماعی
چهارشنبه نقاشی ریاضی تکنولوژی علوم انجام تکالیف هدیه های آسمان

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه زبان قران ریاضی علوم فارسی هدیه های آسمان
یکشنبه حفظ قران سبک زندگی ریاضی املا مطالعات اجتماعی خوشنویسی
دوشنبه ریاضی تکنولوژی فارسی مطالعات اجتماعی زبان نگارش
سه شنبه ریاضی قران ورزش ورزش علوم هدیه های آسمان
چهارشنبه ریاضی نقاشی انجام تکالیف املا رایانه نگارش

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه قرآن زبان ریاضی فارسی مطالعات اجتماعی هدیه های آسمان
یکشنبه ریاضی علوم حفظ قرآن املا خوشنویسی نگارش
دوشنبه ریاضی هدیه های آسمان تکنولوژی قرآن فارسی مطالعات اجتماعی
سه شنبه ریاضی زبان رایانه علوم سبک زندگی نگارش
چهارشنبه ورزش ورزش انجام تکالیف املا نقاشی ریاضی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ورزش ورزش ریاضی مطالعات اجتماعی قرآن املا
یکشنبه ریاضی فارسی علوم تجربی تکنولوژی زبان حفظ قرآن
دوشنبه ریاضی تفکروپژوهش خوشنویسی نگارش قرآن هدیه های آسمان
سه شنبه زبان ریاضی املا سبک زندگی کارو فناوری مطالعات اجتماعی
چهارشنبه ریاضی علوم تجربی نقاشی اجرای نگاه هفته هدیه های آسمان فارسی

 

  اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
شنبه ریاضی سبک زندگی مطالعات اجتماعی علوم تجربی نگارش قرآن
یکشنبه فارسی ریاضی زبان حفظ قرآن تکنولوژی هدیه های آسمان
دوشنبه قرآن املا ریاضی خوشنویسی کاروفناوری تفکرو پژوهش
سه شنبه ورزش ورزش علوم تجربی هدیه های آسمان فارسی ریاضی
چهارشنبه ریاضی مطالعات اجتماعی زبان نقاشی انجام تکالیف نگارش

 

اول انديشه 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

سرمشق ( او - و ) نوشته شود

دیکته از (او - و ) نوشته شود

از صفحه ی ( او - و ) گل واژه مطالعه شود

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     
اول انديشه 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

املا از درس های ( س و او )

تکاپوی ریاضی صفحات 42 و 43

 

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     

 

دوم دانش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

8 خط دیکته ازدرس هفتم

انجام صفحه های 41 و 42 تکاپو

مطالعه و روخوانی فارسی علوم  و قرآن

تمرین ریاضی

یکشنبه 97/9/18

احترام به بزرگترها در منزل

     
     
     
     
دوم دانش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

انجام برگه ی تمرین فارسی

جمع و تفریق فرآیندی دردفتر ریاضی بنویسد

دورقمی

فارسی درس 7

علوم فصل 4 و 5

قرآن تا ص 35

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     

 

سوم پزوهش 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

کتاب ریاضی  ص 48 تمرین

5 با کمک خانواده

تکاپو ص 26 - 27

آمادگی برای آزمون جمله نویسی تا درس 5

حفظ  هم معنی کلمه های ستاره دار درس 1و 2

 

 

یکشنبه 97/9/18

ازهر کدام از گروه ها  یک نفر مسئولیت خیس کردن

چند دانه لوبیا را به عهده گرفته که انجام می دهد

سوال هایی که در آزمون ریاضی غلط نوشته اند

بدون جواب دردفتر ریاضی بنویسند

   
     
     
     
سوم پژوهش 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
تکاپو ص 38 انجام شود

مطالعه فارسی ( معنی کلمه ها - واژه آموزی -

ببین و بگو ... آمادگی برای آژمون جمله سازی

یکشنبه 97/9/18

جمع آوری اطلاعات ص 33 علوم انجام شود

     
     
     
     

 

چهارم فرهنگ 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
5 جمع و 5  تفریق و 5 ضرب ( ازراه گسترده )

هدیه ها درس 7  و 8

قرآن ص 28 خوب مطالعه شود

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     
چهارم فرهنگ 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ریاضی 9760  منهای  589

7064  ضربدر 59 

نگارش ص 41

مطالعه فارسی - شعر باران

قرآن صفحه  ی  30

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     

 

پنجم ولايت 1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

تکاپو صفحه های 22 - 23 - 24

اصلاح ورقه های ریاضی

مطالعه برنامه روز دوشنبه

یکشنبه 97/9/18

انجام ضرب  مساحتی از  مخلوط روی ورقه

یا مقوای کوچک

     
     
     
     
پنجم ولايت 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی
برگه ی ریاضی حل شود ( آزمون در منزل ) ریاضی فصل 1 و 2  
   

یکشنبه 97/9/18

     
     
     

 

ششم ايثار1
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

اجتماعی کاربرگه ی (9)

ریاضی درس ص 49 و ریاضی کار ص 66

پیش خوان درس 7 هدیه های آسمان

اجتماعی دو درس (6و7 )

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     
ششم ايثار 2
نوشتنی ها خواندنی ها کار عملی

ریاضی نشان دادن  جمع و تفریق اعشار و کسر

متعارفی روی شکل

املای خانگی از همه کتاب

(  کلمه های مهم  ) 100 کلمه

فارسی حفظ شعر ( ای وطن )

یکشنبه 97/9/18

     
     
     
     

 تابلو اعلانات

 • اطلاعیه نمونه ها
 • قابل توجه اولیای محترم
 • اطلاعیه مهم - لباس ورزشی
 • جشن عاطفه ها
 • مراسم آغازین آموزش قرآن
 • ویژه مراسم هفته دفاع مقدس
 • جشن غنچه ها و شکوفه ها
 • جشن غنچه ها و شکوفه ها

خبرهاي روز

 • جشن تولد همگانی
 • جشن تولد همگانی
 • جشن تولد همگانی
 • ویژه برنامه رادیو مدرسه
 • ویژه برنامه رادیو مدرسه
 • آغاز امامت حضرت مهدی (عج )
 • نماز جماعت
 • اطلاعیه تغذیه دانش آموزان

دانش آموزان نمونه:  

متولدین ماه

پسرای گل متولد آذر ماه ،تولدتان مبارک.

 • آریا سلیمی 91/9/20
 • امیرحسین صالحی 91/9/18
 • حسن موسوی 91/9/30
 • حسین موسوی 91/9/30
 • سید ایلیا دربانی 91/9/23
 • سیدمحمدهادی مصطفوی 91/9/23
 • شایان حاجی پور 91/9/14
 • محمد امین سالم 91/9/21
 • امیرعلی رجبی 90/9/29
 • سپهر علی خانی 90/9/18
 • سید مبین شاه احمدی 90/9/6
 • شایان پور احمدی 90/9/29
 • علی ناظرپناهی 90/9/1
 • کوروش جعفر آبادی 90/9/20
 • محمد حسین محمدیان 90/9/30
 • محمد سینا کریمی 90/9/7
 • محمد حسین پرتوی 90/9/20
 • آرسام محمدی 89/9/10
 • امیر حسین مشکین 89/9/22
 • امیرمحمد موحدیان مقدم89/9/17
 • طاها قاسمی 89/9/22
 • محمد یحیی شمس 89/9/13
 • محمد رضابابائی 89/9/28
 • امیر علی بابائی 89/9/28
 • نوید نادعلی 89/9/21
 • امیرعلی نادری 88/9/30
 • پارسا صالحی 88/9/2
 • پارسا ولی 88/9/3
 • سید امیر حسین محمدی 88/9/25
 • سید سینا آل سجاد 88/9/8
 • سید محمد جواد ابراهیمی 88/9/16
 • سید محمد هادی آیت الله زاده 88/9/7
 • سینا حلوائی 88/9/2
 • علی تقوی 88/9/5
 • پارسا قدس 87/9/14
 • عرشیا عزتی 87/9/20
 • عرفان خیر خواه 87/9/2
 • محمد حسین عامل ساعدی 87/9/8
 • آرمان محمد حسینی 86/9/15
 • امیرعلی بیرون پور 86/9/3
 • امیر علی محمدی 86/9/18
 • امیر علی یعقوبی 86/9/5
 • امیر مهدی احمدی 86/9/5
 • حسین ورزشکار 86/9/11
 • سید امیر افشین هاشمی دوست 86/9/11
 • علیرضا امینی موحد 86/9/29
 • علی کرمانی 85/9/21
 • محمد امین عقلائی 85/9/2